Trường Trung cấp tư thục Bách nghệ Thanh Hóa được thành lập vào tháng 8/2006 theo Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và được đổi tên thành trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hóa theo Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 3/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Phân hiệu trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hóa tại Đắk Lắk được thành lập tháng 12/2012 theo Quyết định số 4297/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc cho phép trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hóa thành lập Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk. Xem tiếp
Bo yte http//moh.gov.vn
Cổng thông tin sở giáo dục http://sgddt.thanhhoa.gov.vn
Edu.net http://moet.gov.vn
Số lượt xem : 388.665
Đang xem : 1
Thông báo về việc chuyển trường của học sinh khóa học 2013 - 2015
59
Thông báo tuyển sinh TCCN năm 2014 liên kết đào tạo với trường Đại học Yersin Đà Lạt.
Fehler
Thông báo nghỉ ngày Chiến thắng 30.4 và Quốc tế lao động 1.5.2014
59
Thông báo tuyển sinh TCCN năm 2014
56
Thông báo tuyển sinh TCCN năm 2014 - Phân hiệu tại Đắk Lắk
Thông báo lịch nghỉ tết Giáp Ngọ