Trường Trung cấp tư thục Bách nghệ Thanh Hóa được thành lập vào tháng 8/2006 theo Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và được đổi tên thành trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hóa theo Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 3/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Phân hiệu trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hóa tại Đắk Lắk được thành lập tháng 12/2012 theo Quyết định số 4297/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc cho phép trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hóa thành lập Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk. Xem tiếp
Bo yte http//moh.gov.vn
Cổng thông tin sở giáo dục http://sgddt.thanhhoa.gov.vn
Edu.net http://moet.gov.vn
Số lượt xem : 444.135
Đang xem : 76
Căn cứ Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Quy chế 22);
1
Tháng 7/2014, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá đã cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá (Chủ đầu tư xây dựng trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hoá) thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trường Mầm non Búp Sen xanh.
1
Sáng ngày 14/11/2014 trong không khí phấn khởi của gần 400 học sinh, tại Hội trường lớn của trường Đại học Tây Nguyên, trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hoá đã chủ trì phối hợp với trường Đại học Tây Nguyên long trọng tổ chức Lễ Tổng kết và Trao bằng tốt nghiệp TCCN khoá 2012 – 2014, liên kết đào tạo của trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hoá và trường Đại học Tây Nguyên.
3
Sáng ngày 28/11/2014 tại Hội trường trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hoá, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị giao ban giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015.
Sau dự án đầu tư xây dựng trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hoá với tổng mức đầu tư 85.000.000.000 đ (tám mươi lăm tỉ đồng) trên khuôn viên 04ha tại trung tâm thành phố Thanh Hoá năm 2009 và Dự án đầu tư xây dựng trường Mầm non Búp Sen xanh tại thành phố Thanh Hoá với tổng mức đầu tư 39.000.000.000 đ (ba mươi chín tỉ đồng) tháng 8/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá chuẩn bị triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hoá tại tỉnh Đắk Lắk và trường Mầm non Chất lượng cao tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với tổng mức đầu tư dự kiến 65.000.000.000 đ (sáu mươi lăm tỉ đồng).
Thông báo về việc chuyển trường của học sinh khóa học 2013 - 2015
  • Tin nhà trường
  • Tin tức HS - SV
  • Tin tức khác
Căn cứ Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Quy chế 22);